NICHE NATURAL HEALTH
NICHE มีทีมบุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้าน Naturopathic Medicine และทีมแพทย์ผู้มีความชำนาญด้าน Integrative clinical medicine ให้บริการการรักษาภาวะโรคเรื้อรังต่างๆ ไปพร้อมกับการดูแลป้องกันการเกิดโรค ที่ NICHE เราเชื่อว่าผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปแต่ละราย โดยเฉพาะความแตกต่างในระดับชีวโมเลกุล ดังนั้นทีมแพทย์ที่ NICHE จึงมุ่งเน้นการรักษาไปถึงต้นตอของการเกิดโรคหรือภาวะการเจ็บป่วยนั้นๆ โดยที่ผู้ป่วยหรือ ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาหรือ treatment โดยเฉพาะบุคคล (Personalized Treatments) เพื่อประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด โดยอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ด้าน Naturopathy ที่มีข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากภาวะโรคเรื้อรังที่ซับซ้อนสู่การรักษาโดยเฉพาะแต่ละบุคคล (Personalized Care) ดังนั้นที่ NICHE จึงเป็นสถานที่ที่จะสามารถ ทำให้คุณกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งจากการบำบัดด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ

Your Personalized Healthcare Naturopathic Medicine มุ่งเน้นในเชิงการป้องกันโรค กระตุ้นพลังบำบัดในตนเอง ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และให้ความรู้แก่ผุ้ป่วยเพื่อมุ่งหวังให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระหว่าง ที่แพทย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนั้น ประวัติการเจ็บป่วย วิถีการดำเนินชีวิตต่างๆ จะถูกประเมินอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ เพื่อสืบค้นไปถึงต้นตอของการเจ็บป่วยนั้นๆ และช่วยผู้ป่วยในการตั้งเป้าหมายของการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนการรักษาจะเป็นแบบจำเพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา และเพื่อให้ผู้ป่วย ถึงจุดสูงสุดของการมีสุขภาพดีดังที่ปรารถนาไว้ เป้าหมายของเราที่ NICHE เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดของ การมีสุขภาพดีได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอ่านต่อ

ใครที่ควรมาพบเรา
• ภูมิแพ้ต่าง
• การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม
• อ่อนเพลียเรื้อรัง หรือ Fibromyalgia
• ภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง
• เบาหวาน
• ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
• ผู้ป่วยกลุ่มต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนผิดปกติ
• กล้ามเนื้อบาดเจ็บและลดการปวด
• พิษจากสารเคมีและโลหะหนัก
• การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ตับอักเสบ,โรคลายม์, เชื้อรา
• ภาวะทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
• ภาวะทางจิตเวชและอารมณ์แปรปรวน
• ภาวการณ์เจ็บป่วยที่ไม่รู้สาเหตุแน่ชัด
CENTER OF SERVICE
 • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  อย่างครอบคลุมรวมถึง
  การตรวจพิเศษอื่นๆ......
  อ่านต่อ
 • ความเชี่ยวชาญด้านการ
  ออกกำลังกายอย่างดีเยี่ยม
  ทีมแพทย์ที่ NICHE สามารถจัด
  โปรแกรมการออกกำลังกาย......
  อ่านต่อ
 • “ Let Food Be Thy Medicine
  And Medicine Be Thy Food”
  จงใช้อาหารเป็นยา
  ยาของคุณจะกลายเป็น......
  อ่านต่อ
 • การรักษาด้วย Hydrotherapy
  (วารีบำบัด) โดยทั่วไปมักเป็น
  การออกกำลังกายในสระว่ายน้ำ
  เพื่อรักษาผุ้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่า......
  อ่านต่อ
 • การรักษาโดยการให้สารอาหาร ผ่านทางหลอดเลือดดำ
  (IV Nutritional Therapy) เป็น
  การให้สารอาหารที่จำเป็น...... อ่านต่อ
 Previous  All works Next